yalin-yazilim-erp-logo

 

yalin-twiter  yalin-facebook   yalin-contact  

 

 

tr uk

       IPS (Intelligent Planning Scheduling), mevcut verilerinizi, işleyen sistemin parametrelerini dikkate alarak, çizelgeleme, planlama  problemlerinize çözüm sunar. IPS Çizelgeleme, Kapasite Planlama, Veri İşlemleri, SQL Analiz, Tanımlamalar ve  Hat Dengeleme olacak şekilde altı modülden oluşmaktadır.

      Çizelgeleme; belirli bir takım işleri yapmak için hangi kaynakların, ne zaman ve nasıl kullanılacaklarının tespit edilmesidir. Ne zaman sorusunun cevabıdır. Üretim çizelgeleme kavramı firmaların fiziki kapasitelerini arttırmadan, daha fazla üretim yapabilmeleri ve dolayısıyla verimliliklerini arttırmaları için en faydalı yollardan biridir. Çizelgelemede üç unsur söz konusudur. Bunlar üretim , kaynak ve zamandır. 

Üretim/hizmet sistemleri izledikleri akış bakımından iki tipte incelenir. Akış atölyesi ve iş atölyesi. IPS (Intelligent Planning Scheduling),  her iki üretim tipine de çözüm oluşturacak yöntemleri sunmaktadır.

Akış atölyesi: İşlerin rotalarının birbirinin aynı olduğu üretim sistemleridir. Akış atölyesinde işler aynı doğrusal rotayı izlerler. Saf akış atölyesinde tüm işler aynı rotanın üzerinden geçerler. Genel akış atölyesinde ise, işler bazı  makineleri atlasalar da aynı doğrusal rotayı izlerler. 

akis

   İş atölyesi: Değişik işlerin rotalarının birbirinden farklı olduğu üretim sistemleridir.  Atölye tipi üretim sistemleri ürüne göre yada işe göre yerleştirilmiş makinelerden oluşurlar. Bu tip sistemler genelde çok çeşitlilikte az miktarda ürün üretmek amacı ile kullanılırlar. Üretilen her ürünün kendine özgü bir rotası vardır.

is

IPS (Intelligent Planning Scheduling) çizelgeleme esnasında aşağıda belirtilen özellikleri dikkate alır ;

 •  İşler arası öncelik ilişkileri, rota bilgileri göz önüne alınır.
 •  İşlerin teslim tarihleri olduğu kabul edilmiştir. Ancak isterse teslim tarihi olmadan da çizelgeleme yapılabilir.
 •  Kaynakların çalışma takvimi göz önüne alınır. Tatil günleri ve hafta sonları hariç tutularak çizelgeleme yapılır.
 •  Her operasyon için en erken başlama tarihini göz önüne alınır. Operasyonun başlayabileceği tarih kısıtı var ise, işler kaynaklara yüklenirken bu kısıt dikkate alınır.
 •  Paralel ve alternatif kaynaklar göz önüne alınabilir. İşin yapılabileceği alternatif kaynaklar mevcut ise , iş aralarından en uygun olanına yerleştirilir.
 •  İş atölyesi, akış atölyesi ve montaj çizelgeleme ortamları göz önüne alınmaktadır.
 •  IPS ile planlama esnasında karşınıza çıkabilecek durumlara karşı , mümkün olan tüm esneklikler sağlanmıştır. Makineler bozulabilir; siparişler ve hammadde varışları iptal edilebilir, sisteme geliş tarihi değiştirilebilir, erkene alınabilir, geciktirilebilir, yeniden işlenebilir, termin tarihleri değişebilir. Taşıyıcılarda bozukluklar olabilir, nakliye ve hazırlık süreleri değişebilir.
 •  Kaynak yüklemeleri sırasında , sistemde tanımlı fason bir kaynak mevcutsa, bu kaynağa da sonsuz kapasite düşünülerek iş yüklenir.
 •  Başlama ve bitiş tarihi önceden planlı bir işin, başlangıç ve bitiş tarihlerini değiştirmeyecek şekilde çizelgeye dahil edilmesi sipariş kilitleme özelliği ile dikkate alınır.
 •  IPS ile günlük-haftalık-aylık zaman pencerelerini gözönüne alarak detay operasyon planlarının kullanıcılar tarafından belirlenebilmektedir.
 •  Değişik performans ölçütleri yapılan çizelgelede, belirlenen ağırlık değerleriyle dikkate alınır.
 •  Farklı partilerin aynı anda yapılabilecek operasyonlarının aynı anda kaynaklara yüklenmesi sağlanır.
 •  Bir çizelgeleme problemi için alternatif senaryolar üretilmesine olanak sağlanır. Elde edilen senaryolar arasından kullanıcıya seçim hakkı sunulur.

       IPS (Intelligent Planning Scheduling), iş ve akış atölyesi tipi farklı sistemlere cevap verebilecek 16 adet güncel çizelgeleme metodu içermektedir.

metod

 • Yapay Zeka - İş Atölyesi : Parti büyüklüklerinin küçük, ürün değişkenliğinin çok, ürün rotalarının farklı olduğu sistemlerde veya siparişe yönelik üretim yapan işletmelerde (iş atölyelerinde) çizelgeleme gerçekleştirilmesi için kullanılacak olan yapay zeka bazlı bir algoritma. İtme sistemlerinin geçerli olduğu işletmelerde kullanılabilir. Amaç işletme ihtiyaçlarına göre termin tarihlerinin yakalanması, sistem verimliliğinin arttırılması, süreç içi bekleme ve stok azaltılması, yalın üretim prensiplerinin uygulanması şeklinde uyarlanabilir.
 • Yapay Zeka - Akış Atölyesi: Parti büyüklüklerinin büyük, ürün değişkenliği az, ürün rotaları sabit olan işletmelerde (akış atölyelerinde) çizelgeleme gerçekleştirilmesi için kullanılacak olan yapay zeka bazlı bir algoritma. İtme sistemlerinin olduğu işletmelerde kullanılabilir.Amaç işletme ihtiyaçlarına göre termin tarihlerinin yakalanması, sistem verimliliğinin arttırılması, süreç içi bekleme ve stok azaltılması, yalın üretim prensiplerinin uygulanması şeklinde uyarlanabilir.
 • Sezgisel - Akış Atölyesi : Parti büyüklüklerinin büyük, ürün değişkenliği az, ürün rotaları sabit olan işletmelerde (akış atölyelerinde) çizelgeleme gerçekleştirilmesi için kullanılır. Büyük çaplı sistemlerde, yapay zeka bazlı algoritmaların uzun süre içerisinde sonuç verdiği durumlarda kullanılabilecek etkin ve hızlı cevap veren bir algoritmadır. Amaç işletme ihtiyaçlarına göre sistem verimliliğinin arttırılması, süreç içi bekleme ve stok azaltılması, yalın üretim prensiplerinin uygulanması şeklinde uyarlanabilir.
 • Hibrid Yapay Zeka - İş Atölyesi : Parti büyüklüklerinin büyük, ürün değişkenliği az olan, ürün rotaları sabit olan işletmelerde (akış atölyelerinde) çizelgeleme gerçekleştirilmesi için kullanılacak olan Yapay Zeka - İş Atölyesi algoritması ile benzer durumlarda kullanılan geliştirilmiş yapay zeka algoritmasıdır.
 • Hibirid Yapay Zeka - Akış Atölyesi : Parti büyüklüklerinin büyük, ürün değişkenliği az olan, ürün rotaları sabit olan işletmelerde (akış atölyelerinde) çizelgeleme gerçekleştirilmesi için kullanılacak olan Yapay Zeka - Akış Atölyesi algoritması ile benzer durumlarda kullanılan geliştirilmiş yapay zeka algoritmasıdır.
 • İleriye Doğru Çizelgeleme EDD (Earliest Due Date – En Erken Teslim Tarihine Göre Sıralama): İtme sistemlerinde kullanılabilecek olan, en erken termin tarihi olan işe öncelik veren çizelgeleme yöntemi. Terminlerin yakalanması amacı için öncelikli olarak kullanılabilir.
 • İleriye Doğru Çizelgeleme SPT (Shortest Processing Time – En Kısa İşlem Süresine Göre Sıralama): İtme sistemlerinde kullanılabilecek olan,işleme süresi en kısa işe öncelik veren çizelgeleme yöntemi. Sistem verimliliğini arttırılması, süreç içi stok ve beklemenin azaltılması, yalın üretim prensiplerinin uygulanması için kullanılabilir.
 • İleriye Doğru Çizelgeleme LWKR (Least Work Remaining - En Az Kalan İş Süresi): İtme sistemlerinde kullanılabilecek olan, en az kalan işlem süresi olan işe öncelik veren çizelgeleme yöntemi. Sistem verimliliğini arttırılması, süreç içi stok ve beklemenin azaltılması, yalın üretim prensiplerinin uygulanması için kullanılabilir.
 • İleriye Doğru Çizelgeleme MWKR (Most Work Remaining - En Çok Kalan İş Süresi): İtme sistemlerinde kullanılabilecek olan, en çok kalan işlem süresi olan işe öncelik veren çizelgeleme yöntemi. Sistem verimliliğini arttırılması, süreç içi stok ve beklemenin azaltılması, yalın üretim prensiplerinin uygulanması için kullanılabilir.
 • Geriye Doğru Çizelgeleme EDD (Earliest Due Date – En Erken Teslim Tarihine Göre Sıralama): Çekme sistemlerinde kullanılabilecek olan bir çizelgeleme opsiyonu. Siparişleri termin tarihine dayayarak geriye doğru bir çizelgeleme mantığı uygulanmaktadır. Yükleme kuralı olarak termin tarihi en erken olan işe öncelik verilir.
 • Geriye Doğru Çizelgeleme SPT (Shortest Processing Time – En Kısa İşlem Süresine Göre Sıralama): Çekme sistemlerinde kullanılabilecek olan bir çizelgeleme opsiyonu. Siparişleri termin tarihine dayayarak geriye doğru bir çizelgeleme mantığı uygulanmaktadır. Yükleme kuralı olarak işleme süresi en kısa olan işe öncelik verilir.
 • Geriye Doğru Çizelgeleme LWKR (Least Work Remaining - En Az Kalan İş Süresi): Çekme sistemlerinde kullanılabilecek olan, en az kalan işlem süresi olan işe öncelik veren çizelgeleme yöntemi. Sistem verimliliğini arttırılması, süreç içi stok ve beklemenin azaltılması, yalın üretim prensiplerinin uygulanması için kullanılabilir.
 • Geriye Doğru Çizelgeleme MWKR (Most Work Remaining - En Çok Kalan İş Süresi): Çekme sistemlerinde kullanılabilecek olan bir çizelgeleme opsiyonu. Siparişleri termin tarihine dayayarak geriye doğru bir çizelgeleme mantığı uygulanmaktadır. Yükleme kuralı olarak en uzun işleme süresi kalan işe öncelik verilir.
 • Geriye Doğru Çizelgeleme SLACK (İş Emrine Göre En Az Bolluk Miktarı) : Çekme sistemlerinde kullanılabilecek olan bir çizelgeleme opsiyonu. Siparişleri termin tarihine dayayarak geriye doğru bir çizelgeleme mantığı uygulanmaktadır. Yükleme kuralı olarak bolluk süresi en az olan işe öncelik verilir.
 • Çift yönlü (Bi-directional) çizelgeleme: Kritik işler seti belirlenir. Kritik işler setindeki işler, geriye doğru EDD sırasına uyacak şekilde çizelgelenir. Geri kalan işler ileriye doğru SPT sırasına uyacak şekilde çizelgelenir. Kritik işler seti, önem verilen müşterilerin işleri şeklinde belirlenebilir.
 • Darboğaz Çizelgeleme : Darboğaz makine tipinden kaynaklanan süreç içi stok oluşumunu azaltmak amacıyla belirlenen darboğaz makinedeki işlerin öncelikli olarak çizelgelenemesini sağlayan algortimadır.
Aşağıdaki linkten IPS ile ilgili tanıtım videosuna erişebilirsiniz: 

                                                                                                                                          

IPS Temel Özellikleri

 • Web Tabanlı

  Web tabanlı olarak geliştirilmiş olması IPS'e dünyanın her yerinden erişmenize olanak sağlar.

 • Yapay Zeka

  İçerdiği yapay zeka algoritmaları ile binlerce senaryo arasından en iyisini sunar.

 • Farklı Veritabanları ile Çalışma

  Firmanızdaki farklı süreçleri planlamanıza, farklı veritabanları ile çalışmanıza olanak sağlar.

 • Senaryolar Arasından Seçim

  Yapılan çizelgeler arasından kıyaslama yapmanıza, sizin için uygun olanı seçmenize olanak sağlar.

 • Çok Dil ile Çalışma

  Seçtiğiniz dil için yazılım kullanımı mümkündür.

 • İlişkisel Veritabanı

  MS SOL Server ilişkisel veritabanı desteği ile veritabanı gereksinimi yüksek, işletmelerin güvenilirlik, performans ve ölçeklenebilirlik ihtiyaçlarını karşılar.

 • Raporlama
  Analiz modülü ile kolaylıkla özetten detaya rapor oluşumuna olanak sağlar.

 • Entegre Yapı

  Tümleşik yapısı sayesinde, veriler sisteme bir kez girilir. Dış sistemler ile veri alışverişinde bulunulur.